Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


komentovana_pravidla_pro_zakladani_kesi

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
komentovana_pravidla_pro_zakladani_kesi [02/12/2018 12:55]
DarkLord Reviewer [13. Keše s vysokou terénní obtížností]
komentovana_pravidla_pro_zakladani_kesi [25/02/2019 20:27] (aktuální)
Voyager Reviewer [18. Zakopané keše]
Řádek 179: Řádek 179:
 Podle doslovného překladu pravidel Groundspeaku keše nikdy nesní být "​pohřbeny"​ a to ani částečně. Není dovoleno kopat či jinak vytvořit díru v zemi při ukládání keše, jinými slovy keš se nesmí zakopat ani zasypat. Podle doslovného překladu pravidel Groundspeaku keše nikdy nesní být "​pohřbeny"​ a to ani částečně. Není dovoleno kopat či jinak vytvořit díru v zemi při ukládání keše, jinými slovy keš se nesmí zakopat ani zasypat.
  
-//Výjimka může nastat pokud je schránka uložena do nějaké chráničky z kousku trubky o průměru max 20cm či prkýnek o velikosti max 20x20cm. Chránička však musí být uložena tak, aby její horní okraj byl nad úrovní okolního terénu a místo bylo jasně označené, nebo lehce identifikovatelné,​ aby při hledání skrýše nedocházelo k ničení okolního terénu nebo aby nedošlo ke zranění lidí či zvěře (při propadnutí).//​+//Výjimka může nastat pokud je schránka uložena do nějaké chráničky z kousku trubky o průměru max 20cm či prkýnek o velikosti max 20x20cm. Chránička však musí být uložena tak, aby její horní okraj byl nad úrovní okolního terénu a místo bylo jasně označené, nebo lehce identifikovatelné ​(např. něco pevně připevněného k víčku), aby při hledání skrýše nedocházelo k ničení okolního terénu nebo aby nedošlo ke zranění lidí či zvěře (při propadnutí).//​
  
 ---- ----
-====19. Keše v komerčních prostorách====+====19. Keše v komerčních prostorách ​a budovách====
  
 Nepovolují se keše v obchodech, restauracích,​ uvnitř benzinových pump a v obdobných komerčních prostorách!\\ Nepovolují se keše v obchodech, restauracích,​ uvnitř benzinových pump a v obdobných komerčních prostorách!\\
  
 Povoluje se umisťování keší v infocentrech měst, obcí a turisticky atraktivních cílech (rozhledny, ZOO).\\ Povoluje se umisťování keší v pokladnách muzeí, hradů, zámků a jiných kulturních památek. \\ Povoluje se umisťování keší v infocentrech měst, obcí a turisticky atraktivních cílech (rozhledny, ZOO).\\ Povoluje se umisťování keší v pokladnách muzeí, hradů, zámků a jiných kulturních památek. \\
-Povoluje se umisťování keší v knihovnách ​za předpokladu,​ že autorem keše není speciálně zřízený nick zaměstnance knihovny.+Povoluje se umisťování keší v knihovnách
  
-//To vše za předpokladu,​ že komunikace s obsluhou a personálem bude co nejmenší míře. Pamatujte, že i zde plně platí pravidlo o kolizích.// ​+//To vše za předpokladu,​ že splňují ​echy ostatní pravidla pro kešv budovách. Pamatujte, že i zde plně platí pravidlo o kolizích.//​ 
 + 
 +Pravidla pro keše v budovách:​\\ 
 + 
 +   * Owner musí mít povolení od majitele nebo provozovatele budovy 
 +   * Hráč musí být schopen nalézt keš bez komunikace s personálem 
 +   * Keš nesmí mít komerční charakter. 
 +   * Keš nemůže být tradička (musí mít waypoint nebo finálku mimo budovu, viz další bod) 
 +   * Keš musí splňovat podmínku dostatečného použití GPS
  
 ---- ----
Řádek 276: Řádek 284:
  
 Eventy s různými prvky, sled eventů nebo eventy poblíž stejného místa organizované pro stejnou cílovou skupinu by měly být publikovány jako jedna akce. Pro různá místa či aktivity mohou být do listingu zadány další waypointy. Eventy s různými prvky, sled eventů nebo eventy poblíž stejného místa organizované pro stejnou cílovou skupinu by měly být publikovány jako jedna akce. Pro různá místa či aktivity mohou být do listingu zadány další waypointy.
 +
 +V současné době nám systém začíná hlídat kolize a momentálně je to nastaveno na 10km a 3hodiny. Je ale možné, že se tyto pravidla na kolize budou ještě upřesňovat.
 ====22. CITO==== ====22. CITO====
  
Řádek 354: Řádek 364:
    
 Keš sice může splňovat požadavky pro zveřejnění na webu, ale reviewer může vidět další problémy, které nejsou ve výše uvedených pokynech, a kterých si owner keše nemusí všimnout, nebo je vnímat. Reviewer tak po ownerovi může požadovat, aby tyto problémy vyřešil a keš upravil. Keš sice může splňovat požadavky pro zveřejnění na webu, ale reviewer může vidět další problémy, které nejsou ve výše uvedených pokynech, a kterých si owner keše nemusí všimnout, nebo je vnímat. Reviewer tak po ownerovi může požadovat, aby tyto problémy vyřešil a keš upravil.
 +
 +Originální znění pravidel i s příklady naleznete na [[https://​www.geocaching.com/​help/​index.php?​pg=kb.chapter&​id=127&​pgid=206| help centru]]
  
 Poznámka: Challenge keše publikované před 21.4.2015 nepotřebují splňovat současná pravidla. Jsou tzv. "na dožití"​ a pokud se stanou problematicými,​ mohou být kdykoli archivovány. Poznámka: Challenge keše publikované před 21.4.2015 nepotřebují splňovat současná pravidla. Jsou tzv. "na dožití"​ a pokud se stanou problematicými,​ mohou být kdykoli archivovány.
komentovana_pravidla_pro_zakladani_kesi.1543751753.txt.gz · Poslední úprava: 02/12/2018 12:55 autor: DarkLord Reviewer