Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clanky:vyzva_ke_kontrole_typu_vychozich_souradnic

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

clanky:vyzva_ke_kontrole_typu_vychozich_souradnic [08/01/2015 13:19] (aktuální)
Voyager Reviewer vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +Vážení owneři keší.
  
 +V souvislosti se změnou, jež před časem proběhla na webu geocaching.com,​ došlo k přidání nové funkce spočívající v úpravě nastavení výchozích souřadnic keší. Nově se rozlišuje, zda jsou výchozí souřadnice tzv. virtuální či fyzické (vizte níže). Volba se provádí při zakládání nové keše či při editaci keše staré.
 +
 +S ohledem na to by chtěl kolektiv českých reviewerů požádat:
 +
 + 
 +
 +1. ownery nově zakládaných keší, aby věnovali maximální pozornost při volbě správného typu výchozích souřadnic
 +
 +2. ownery starých keší (myšleno založených před zavedením této změny) o dodatečné a zejména správné nastavení těchto souřadnic
 +
 + 
 +
 +Virtuálními výchozími souřadnicemi se mají zejména na mysli takové, které slouží toliko:
 +
 +a) jako "​falešné"​ souřadnice mysterek, jejichž navštívení je pro odlov keše zcela irelevantní
 +
 +b) počáteční souřadnice ostatních typů keší, zejména multicachí a letterboxů,​ případně multi-mysterek,​ které s keší, resp. jejím odlovem souvisí pouze okrajově (nachází se zde např. začátek trasy, parkoviště apod.) ​
 +
 +c) počáteční souřadnice veškerých keší, které souvisí s odlovem keše zcela, ale zjišťují se zde toliko nějaké indície (počítají se okna, hledají se určité údaje na infotabulích apod.)
 +
 + 
 +
 +Fyzickými výchozími souřadnicemi se pak mají na mysli takové, na kterých owner umístil (tzn. že toto tam nebylo umístěno třetí osobou před založením keše):
 +
 +a) nějakou krabičku, obvykle filmovku, se souřadnicemi následující stage, s šifrou, hlavolamem apod.
 +
 +b) cedulku, nálepku obsahující další informace pro odlov
 +
 +c) cokoli jiného, co na místě samém dosud nebylo
 +
 + 
 +
 +Nutnost správného nastavení výchozích souřadnice není podstatnou jen pro kontrolu kolizí ze strany reviewerů, ale především právě pro ownery keší. Jen tak mohou revieweři u fyzických výchozích souřadnic zaručit, že bude respektováno jejich ochranné pásmo o poloměru 161 m a garantovat tak ownerům, že v jeho dosahu nebude publikována žádná keš či její fyzická stage.
 +
 + 
 +
 +Na základě výše uvedeného proto čeští revieweři zdvořile žádají veškeré ownery keší o dodatečné překontrolování jejich dosud publikovaných listingů a případné nastavení správného typu výchozích souřadnic. Volbu je možné provést pod položkou "​Coordinates:"​ ("​Souřadnice:"​) v editaci listingu a nutno potvrdit stisknem tlačítka "​Submit changes"​ ("​Potvrdit změny"​).
 +
 +
 +V souvislosti s tím Vás pak revieweři rovněž prosí, abyste si taktéž zkontrolovali,​ zda máte u jiných než tradičních keší vyplněny aktuální souřadnice waypointu Final location. V průběhu let totiž mnohdy vznikne potřeba ownera keš přesunout, často však dojde k opomenutí editovat souřadnice finálky v listingu.
 +Je nutné si uvědomit, že správně vyplněný wpt. Final location neslouží jen reviewerům před publikací keše, ale v nezastupitelné míře pak slouží ownerům po ní - i zde totiž platí již uvedený fakt o nutnosti zajištění ochranného pásma keše.
 +
 + 
 +
 +Kolektiv českých reviewerů vám předem děkuje.
clanky/vyzva_ke_kontrole_typu_vychozich_souradnic.txt · Poslední úprava: 08/01/2015 13:19 autor: Voyager Reviewer