Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clanky:vyzva_ke_kontrole_typu_vychozich_souradnic

Vážení owneři keší.

V souvislosti se změnou, jež před časem proběhla na webu geocaching.com, došlo k přidání nové funkce spočívající v úpravě nastavení výchozích souřadnic keší. Nově se rozlišuje, zda jsou výchozí souřadnice tzv. virtuální či fyzické (vizte níže). Volba se provádí při zakládání nové keše či při editaci keše staré.

S ohledem na to by chtěl kolektiv českých reviewerů požádat:

1. ownery nově zakládaných keší, aby věnovali maximální pozornost při volbě správného typu výchozích souřadnic

2. ownery starých keší (myšleno založených před zavedením této změny) o dodatečné a zejména správné nastavení těchto souřadnic

Virtuálními výchozími souřadnicemi se mají zejména na mysli takové, které slouží toliko:

a) jako „falešné“ souřadnice mysterek, jejichž navštívení je pro odlov keše zcela irelevantní

b) počáteční souřadnice ostatních typů keší, zejména multicachí a letterboxů, případně multi-mysterek, které s keší, resp. jejím odlovem souvisí pouze okrajově (nachází se zde např. začátek trasy, parkoviště apod.)

c) počáteční souřadnice veškerých keší, které souvisí s odlovem keše zcela, ale zjišťují se zde toliko nějaké indície (počítají se okna, hledají se určité údaje na infotabulích apod.)

Fyzickými výchozími souřadnicemi se pak mají na mysli takové, na kterých owner umístil (tzn. že toto tam nebylo umístěno třetí osobou před založením keše):

a) nějakou krabičku, obvykle filmovku, se souřadnicemi následující stage, s šifrou, hlavolamem apod.

b) cedulku, nálepku obsahující další informace pro odlov

c) cokoli jiného, co na místě samém dosud nebylo

Nutnost správného nastavení výchozích souřadnice není podstatnou jen pro kontrolu kolizí ze strany reviewerů, ale především právě pro ownery keší. Jen tak mohou revieweři u fyzických výchozích souřadnic zaručit, že bude respektováno jejich ochranné pásmo o poloměru 161 m a garantovat tak ownerům, že v jeho dosahu nebude publikována žádná keš či její fyzická stage.

Na základě výše uvedeného proto čeští revieweři zdvořile žádají veškeré ownery keší o dodatečné překontrolování jejich dosud publikovaných listingů a případné nastavení správného typu výchozích souřadnic. Volbu je možné provést pod položkou „Coordinates:“ („Souřadnice:“) v editaci listingu a nutno potvrdit stisknem tlačítka „Submit changes“ („Potvrdit změny“).

V souvislosti s tím Vás pak revieweři rovněž prosí, abyste si taktéž zkontrolovali, zda máte u jiných než tradičních keší vyplněny aktuální souřadnice waypointu Final location. V průběhu let totiž mnohdy vznikne potřeba ownera keš přesunout, často však dojde k opomenutí editovat souřadnice finálky v listingu. Je nutné si uvědomit, že správně vyplněný wpt. Final location neslouží jen reviewerům před publikací keše, ale v nezastupitelné míře pak slouží ownerům po ní - i zde totiž platí již uvedený fakt o nutnosti zajištění ochranného pásma keše.

Kolektiv českých reviewerů vám předem děkuje.

clanky/vyzva_ke_kontrole_typu_vychozich_souradnic.txt · Poslední úprava: 08/01/2015 13:19 autor: Voyager Reviewer