Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


clanky:zivotnost_kesi

Jak lze ovlivnit životnost keše?

V pravidlech se píše, že owner nesmí založit keš na dobu kratší třech měsíců. Bohužel mnohdy je keš ztracena už pár dnů po publikaci. Životnost keše totiž ovlivňuje i správný výběr místa uložení. Ne vždy owner dokáže odhadnout všechna rizika, ale jsou i případy, kdy rizika zná a přes to se nesnaží správným výběrem místa eliminovat prozrazení a zničení keše. Pak se snaží keš přesouvat z místa na místo, ale je třeba si uvědomit, že podobné počínání je pravidly zakázáno.

Riziko nízké životnosti keše lze tedy podstatně snížit správným výběrem místa a rozumným provedením schránky. Pár jednoduchých pravidel:

  1. Keš se vztahuje k určitému konkrétnímu místu - to znamená, že je velmi omezený výběr možných umístění (v takovém případě by to měla být vždy tradička nebo v horším případě multina). Možnosti jsou tyto:
    • a) mám štěstí a najdu tématické a diskrétní místo, kam se dá umístit solidní, nenápadná schránka, kterou jde hledat inkognito - ideální, ale velmi nepravděpodobný případ.
    • b) najdu místo, které schránku velmi dobře ukrývá, ale nebylo by ji snadné najít bez dlouhého hledání - uvedu tedy ZCELA JASNÝ hint, abych zamezil zbytečnému dlouhému hledání kešerů - cílem zde není schránku dlouho hledat, nýbrž co nejrychleji ji najít a nevystavovat riziku.
    • c) schránku dám „kamkoliv“, bez ohledu na to, jestli je na ni a hledajícího odevšad vidět. Proč ne, ale pak musím počítat, že si jí asi někdo všimne a bude hrozit, že keš dojde úhony.
  2. Keš se na určité místo nevztahuje a je v podstatě jedno kde bude uložena. V tomto případě je pak výhradně na vlastníkovi, jak chytré a vhodné uložení schránky zvolí.

Samozřejmě, že mysterka nebo multina, místo tradičky sníží expozici keše. Je to ale správné řešení?

Nahrazovat tradičku mysterkou nebo multinou jen proto, abych na ní měl menší návštěvnost a keš déle vydržela, je však v době existence různých databází finálek pouze nouzové a hlavně dočasné řešení. Když nedokážu zvolit umístění a) nebo b), je bohužel nutné počítat s tím, že bude keš brzy prozrazena a pravděpodobně i zničena.

Dále jsou tu keše s vyšší obtížností, u kterých je důležitým zakladatelským záměrem obtížné hledání schránky. U těchto keší je žádoucí, aby bylo vhodně zvolené a bezpečné místo, tedy varianta a), protože owner musí předpokládat, že kešeři budou na místě hledat delší dobu a toto hledání by zcela jistě budilo nežádoucí pozornost.

Důležitým momentem je zvolení filosofie hledatelnosti keše a hintu.

  1. Když chci, aby pointa keše spočívala v nejednoduchém hledání, pokud možno umístím keš tak, aby na hledání byl klid a člověk neměl pocit, že je na něj odevšad vidět.
  2. Pokud netrvám na tom, aby byla keš obtížně hledatelná, uvedu jasný hint, aby byl nález na první sáhnutí. Pokud tohle neudělám, tak vědomě riskuju, že o keš velmi brzy přijdu.

Hint je ale dobrý nejen jako nápověda při hledání (zvlášt na místech, kde je zvýšený pohyb mudlů), ale je dobrý i jako jakási jako kontrola, že kešeři hledají opravdu správně. Zkrátka když keš někdo ukradne, aby hledači nepřevraceli všechno kolem, ale aby podle hintu lehce zjistili, že keš je pryč.

Bohužel existuje i určitá míra kešerského vandalismu, která se samozřejmě s narůstajícím počtem hráčů zvyšuje. Proti tomu však neexistuje účinná obrana, i když podle průzkumu názorů zkušených ownerů trpí víc keše ve městech, nebo na turisticky atraktivních cílech, než keše v lesích a odlehlejších oblastech.

Jakmile se rozhodnete založit keš, měli byste být předem připraveni na to, že o ni dřív nebo později přijdete. A to i tak nepříjemným způsobem, že ji někdo úmyslně zničí. Je to smutné, ale je to realita.

Původní příspěvek, publikovaný na webu GEOOL sepsal zkušený geokešer sigma1, pro potřeby reviewerů upravil Tobias Reviewer.

clanky/zivotnost_kesi.txt · Poslední úprava: 08/01/2015 13:21 (upraveno mimo DokuWiki)